Κάντε μία χρηματική δωρεά

Το Library4all βασίζεται αποκλειστικά στις δωρεές ιδιωτών και υποστηρικτών για τη λειτουργία και την πραγματοποίηση της δράσης του.

Εάν επιθυμείτε να κάνετε μία δωρεά στο Library4all, τα στοιχεία του λογαριασμού μας είναι τα ακόλουθα:

Library4all
ALPHA BANK: ΙΒΑΝ GR22 0140 1100 1100 0232 0016 105