Προσφορά καινούριων βιβλίων

Μπορείτε να προσφέρετε καινούρια ή σχεδόν καινούρια βιβλία για παιδιά 5-12 ετών, ελληνικά και ξενόγλωσσα καθώς και βιβλία σε γραφή Braille.