Ένα ζεστό μήνυμα από τις Σέρρες

Posted on Dec 15, 2017

Γυμνάσιο Σερρών“[…]Σας ευχόμαστε να συνεχίσετε το έργο σας και να συμβάλετε στο μέτρο που σας αναλογεί στη διαμόρφωση μιας φιλαναγνωστικής κουλτούρας, που τόσο λείπει από τα σχολεία μας και γενικότερα από τον τόπο μας…”

 4ο Γυμνάσιο Σερρών

15/12/2017