Αποστολή βιβλίων στην Πρέβεζα

Posted on Nov 4, 2020

Η σχολική βιβλιοθήκη του 2ου Νηπιαγωγείου Καναλλακίου Πρέβεζας από σήμερα είναι λίγο πιο πλούσια.

4/11/2020