Αποστολή βιβλίων στη Νέα Βύσσα Έβρου

Posted on Feb 22, 2020

Πίσω από τα βιβλία βρίσκονται χαρούμενα πρόσωπα από το Νηπιαγωγείο Νέας Βύσσας Έβρου. Είμαστε σίγουροι πως τα παιδιά χάρηκαν τις ιστορίες που τους στείλαμε.

22/2/2020

Νηπιαγωγείο Νέας Βύσσας Έβρου