Αποστολή βιβλίων στο Δημοτικό Σχολείο Δανακού Νάξου

Posted on Mar 10, 2022

«Τα παιδιά μας ενθουσιάστηκαν με το άνοιγμα του πακέτου που μας στείλατε! Χάρηκαν πάρα πολύ με το πλήθος και την ποικιλία των βιβλίων που περιείχε!»

10/3/2022