Αποστολή στο Νηπιαγωγείο Κριεζών Ευβοίας

Posted on Oct 23, 2020

Μας δίνει πραγματικά μεγάλη δύναμη η ικανοποίηση και η χαρά των εκπαιδευτικών και των μαθητών, που την εισπράττουμε μέσα από τις επιστολές, τις ζωγραφιές, τις φωτογραφίες και τα email που μας στέλνουν.

23/10/2020