Από τη Λέσβο με αγάπη

Posted on Jun 20, 2020

“Ένα μεγάλο «Ευχαριστώ» εκ μέρους όλων των μαθητών, μαθητριών και δασκάλων του Δημοτικού Σχολείου Παρακοίλων. Δώσατε περισσότερο χρώμα στη βιβλιοθήκη μας, καθώς και στις σκέψεις και τα όνειρα των παιδιών! Το έργο σας είναι πραγματικά άξιο σεβασμού. Σας παρακαλούμε να συνεχίσετε, προσφέροντας και σε άλλα παιδιά τόσα πολλά χαμόγελα και όμορφες στιγμές παρέα με ένα βιβλίο!”

20/6/2020