Βιβλία μας και στην Καστοριά

Posted on Feb 3, 2021

Βιβλία και παιδιά παρέα στο 2ο Νηπιαγωγείο Μεσοποταμίας στην Καστοριά.

3/2/2021