Βιβλία μας στα Διλινάτα Κεφαλονιάς

Posted on Jun 9, 2021

Κρατάμε τα ζεστά λόγια της νηπιαγωγού και την όμορφη φωτογραφία των παιδιών στην αυλή του Νηπιαγωγείου Διλινάτων. “[…]Μας δώσατε την ευκαιρία να συζητήσουμε για την ανεκτίμητη αξία της ανιδιοτελούς προσφοράς…”

9/6/2021