Βιβλία μας στο Νηπιαγωγείο Δεκάρχου Ξάνθης

Posted on May 16, 2019

Νηπιαγωγείο Δεκάρχου ΞάνθηςΣτόχος του Library4all είναι περισσότερα βιβλία να φτάνουν σε σχολικές βιβλιοθήκες και άρα σε περισσότερα παιδιά. Στη φωτογραφία βιβλία που έλαβε από εμάς το Νηπιαγωγείο Δεκάρχου Ξάνθης.

16/5/2019