Βιβλία στη Δομή Υποστήριξης Εκπαίδευσης Προσφύγων στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Posted on Apr 10, 2019

ΔΥΕΠ Αλεξάνδρειας ΗμαθίαςΈνα ευχαριστώ από τα 44 παιδιά, ηλικίας 6-12, μαθητές από τη Συρία που φοιτούν στη Δομή Υποστήριξης Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) που μόλις ξεκίνησε τη λειτουργία της σε κτίριο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας Ημαθίας. Για τη συγκεκριμένη δομή η επαφή των παιδιών με τα βιβλία είναι μεγάλης σημασίας καθώς θα συντελέσει στην ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας και της γραφής. Όπως μάθαμε, τα παιδιά προέρχονται από περιβάλλοντα στα οποία δεν είχαν τη δυνατότητα επαφής με βιβλία.

10/4/2019