Για τα νηπιαγωγεία της Θεσσαλίας

Posted on Oct 17, 2023

Δεν μπορούσαμε να μην ανταποκριθούμε στο κάλεσμα της Πύρνας για τη στήριξη των σχολείων της Θεσσαλίας που βυθίστηκαν στις λάσπες. Μόλις παραδώσαμε παιδικά βιβλία με την ευχή να προσφέρουν χαρά και ταξίδια σε μικρούς και μεγάλους.

17/10/2023