Ευχές από το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Δάφνης στην Πέλλα

Posted on Mar 31, 2017

Δάφνης Πέλλας“Οι λέξεις δεν έχουν τη δύναμη για να δείξουν το μέγεθος της συγκίνησης που μας προκαλέσατε με την άμεση ανταπόκριση και την αποστολή βιβλίων που σας ζητήσαμε…”