Ζέπος & Γιαννόπουλος και κολιμπρί

Posted on Dec 16, 2021

Συνεργασίες που μόνο θετικά συναισθήματα δημιουργούν. Η δικηγορική εταιρεία Ζέπος & Γιαννόπουλος στηρίζει για άλλη μια φορά το Library4all. Στο xmas bazar της προσκάλεσε και εμάς μαζί με τα κολιμπρί μας. Αμέτρητα τα ευχαριστώ μας σε όλα τα μέλη της οικογένειας της εταιρείας!

16/12/2021