Η φετινή σχολική χρονιά 2021-2022 σε αριθμούς

Posted on Jun 28, 2022

Η φετινή σχολική χρονιά σε αριθμούς! 387 σχολεία στην Ελλάδα και δύο στο εξωτερικό. Περισσότερα από 13.580 βιβλία. Χιλιάδες μικροί αναγνώστες! Αμέτρητα χαμόγελα. Οι όμορφες ιδέες γίνονται πράξεις και βιβλία μέσα από τη δική σας προσφορά! Σας ευχαριστούμε. Και του χρόνου ακόμα περισσότερα!

Infographic by Sophia Dartzali

27/6/2022