Η GoStudent κοντά μας

Posted on Mar 10, 2022

Οι άνθρωποι της GoStudent συγκέντρωσαν και μας προσέφεραν βιβλία με την ευχή όλα τα σχολεία να έχουν μία βιβλιοθήκη με ράφια γεμάτα βιβλία. Σας ευχαριστούμε που στέκεστε δίπλα μας και στηρίζετε το έργο μας.

10/3/2022