Κάρτες από το 17ο, 44ο και 114ο Νηπιαγωγείο Αθήνας

Posted on Mar 17, 2020

Μας δίνει πραγματικά μεγάλη δύναμη η ικανοποίηση και η χαρά των εκπαιδευτικών και των μαθητών, που την εισπράττουμε μέσα από τις επιστολές, τις ζωγραφιές, τις φωτογραφίες και τα email που μας στέλνουν. Ευχαριστήριες κάρτες από τα παιδιά των Νηπιαγωγείων: 17ο Πειραιά, 44ο και 114ο Αθήνας.

17/3/2020