Μία δωρεά από παιδιά σε παιδιά

Posted on Jun 16, 2021

Μια δωρεά από παιδιά σε παιδιά. Πολλές ευχαριστίες στους μαθητές και τις μαθήτριες του Γυμνασίου του Παπαχαραλάμπειου Εκπαιδευτηρίου που συγκέντρωσαν βιβλία για τις σχολικές βιβλιοθήκες που έχουν ζητήσει τη βοήθειά μας. Καλοτάξιδες να είναι όλες οι ιστορίες.

15/6/2021