Μία νέα συνεργασία με την Ζέπος & Γιαννόπουλος

Posted on Jul 9, 2021

Η δικηγορική εταιρεία Ζέπος & Γιαννόπουλος στηρίζει το Library4all από το 2017. Ο κοινός τόπος όπου συναντηθήκαμε είναι η αληθινή αγάπη για τα βιβλία και η πεποίθηση ότι όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτά. Η εταιρεία, εκτός από τη συγκέντρωση και δωρεά βιβλίων, αποφάσισε φέτος να «υιοθετήσει» σχολικές βιβλιοθήκες σε όλη την Ελλάδα. Από την αρχή της χρονιάς προσέφερε σε τρία σχολεία την υλικοτεχνική υποδομή για να αποκτήσουν μια νέα βιβλιοθήκη και τα βιβλία για να είναι τα ράφια της γεμάτα. Η αρχή έγινε με ένα Ειδικό Δημοτικό Σχολείο στην Αττική και ένα Νηπιαγωγείο στην περιφέρεια. Η διάθεση για προσφορά και η δύναμη της συνεργασίας δείχνουν τον δρόμο.

9/7/2021