Το Library4all προσφέρει βιβλία στο “ένα παιδί, ένας κόσμος”

Posted on Feb 16, 2018

βιβλία1Το Library4all στηρίζει το “ένα παιδί, ένας κόσμος! Στο πλαίσιο του bookwave 2018, προσφέραμε πληθώρα παιδικών βιβλίων για τη δανειστική τους βιβλιοθήκη και για να προωθηθούν σε οικογένειες.

16/2/2018