Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@library4all.com:

  • Εάν είστε σχολείο που θέλει να συγκεντρώσει βιβλία για να υποστηρίξει τη δράση μας.
  • Εάν είστε ιδιώτης και θέλετε να προσφέρετε καινούρια βιβλία.
  • Εάν είστε εταιρεία και επιθυμείτε να κάνετε μία δράση συλλογής βιβλίων στην εταιρεία σας.