Πολιτική Απορρήτου

To Library4all επεξεργάζεται (λαμβάνει, διατηρεί και χρησιμοποιεί) τις εξής κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

  1. Στοιχεία των σχολείων στα οποία στέλνει βιβλία (ονοματεπώνυμο Διευθυντή και Προϊσταμένης, διεύθυνση και τηλέφωνο του Σχολείου, το ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κάθε σχολείου καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας)
  2. Φωτογραφίες και/ή βίντεο των παιδιών ή των τάξεων από την παραλαβή των βιβλίων χωρίς να φαίνονται πρόσωπα παιδιών
  3. Δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένου και του προφίλ μας.

Σκοποί και νομική βάση επεξεργασίας

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων:
Η επεξεργασία περιορίζεται εντός της εταιρείας και τα προσωπικά δεδομένα είναι διαθέσιμα αποκλειστικά για στατιστικούς λόγους και μόνο στους ανθρώπους της εταιρείας, που δεσμεύονται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.

Αποδέκτες δεδομένων είναι μόνο τα μέλη της εταιρείας και η Μεταφορική Εταιρεία με την οποία συνεργαζόμαστε, η οποία είναι αποδέκτης μόνο μέρους των δεδομένων αυτών στο μέτρο που απαιτείται για την εκπλήρωση των μεταξύ μας συμβατικών υποχρεώσεων.

Σημειώνεται ότι σε κανένα στάδιο, το Library4all δεν συλλέγει, επεξεργάζεται, τηρεί ούτε με κανένα άλλο τρόπο διαχειρίζεται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

To Library4all δεσμεύεται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας, και μόνο κατά το μέτρο που απαιτείται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων καθηκόντων/εντολών.

Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων:

Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα διατηρούνται δέκα (10) χρόνια. Μετά η εταιρεία θα διατηρήσει τα στοιχεία επικοινωνίας των σχολείων με σκοπό την ενημέρωση και επικοινωνία για τυχόν νέες δράσεις εκτός εάν ασκηθεί το δικαίωμα εναντίωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες/βίντεο) διατηρούνται για δέκα (10) χρόνια από τη λήψη τους, εκτός αν ανακαλέσει κάποιο σχολείο νωρίτερα τη συγκατάθεσή του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Φωτογραφίες/βίντεο στην ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παραμένουν αναρτημένα για πάντα, εκτός αν ανακαλέσει νωρίτερα τη συγκατάθεσή του κάποιο σχολείο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Δικαιώματα:
Το κάθε σχολείο ανά πάσα στιγμή με έγγραφο αίτημά του στην εταιρεία να ασκήσει τα εξής δικαιώματα:

Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης ανακριβών και ελλιπών δεδομένων,

Δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή δεδομένων και/ή περιορισμό της επεξεργασίας τους,

Επίσης, σε περίπτωση που θεωρήσουν ότι θίγονται καθ’ οιοδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα, μπορεί κάποιος να υποβάλει ανά πάσα στιγμή καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Στοιχεία επικοινωνίας του Library4all: Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων καθώς και για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, επικοινωνείτε με την ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]