Αποστολή βιβλίων στο Γυμνάσιο Βαγιονιάς

Posted on Nov 10, 2014

Γυμνάσιο Βαγιονιάς“Library4all, οι μαθητές και οι καθηγητές του Γυμνασίου Βαγιονιάς σάς είναι υπόχρεοι για την πολύτιμη συνεισφορά σας στη σχολική μας βιβλιοθήκη! Ευχόμαστε να συνεχίσετε το υπέροχο έργο σας!” Είναι πραγματικά μεγάλη η χαρά του Library4all όταν, χάρη στις δωρέες βιβλίων από ιδιώτες, καταφέρνουμε να συγκεντρώσουμε βιβλία και να στηρίξουμε μία σχολική βιβλιοθήκη που έχει έλλειψη όπως αυτή στο Ηράκλειο της Κρήτης.