Η Δικηγορική εταιρεία Χαρακτινιώτης & Συνεργάτες ύψωσαν το δικό τους κύμα

Η εμπιστοσύνη των εταιρειών στο έργο μας σημαίνει πολλά για μας. Ευχαριστούμε θερμά τη Δικηγορική εταιρεία Χαρακτινιώτης & Συνεργάτες για τη δωρεά των βιβλίων.

Scroll to Top